failed to copy /mnt/clvr-extra-disk/www/esoteria.cz/public_html/wp-content/plugins/divicommerce//single-product.php to /mnt/clvr-extra-disk/www/esoteria.cz/public_html/wp-content/themes/esoteria-child/single-product.php...

Vrácení zboží a reklamace

Přejeme si, abyste se zbožím zakoupeným v obchodě Esoteria.cz byli spokojeni.

Pokud se u námi dodaného zboží vyskytne vada, zboží vám přijde rozbité nebo se vám prostě nebude líbit, máte možnost jej vrátit.

Prosím, kontaktujte nás před odesláním zboží na emailu Lucie@lightworkers.cz a popište nám, co se stalo. U rozbitého zboží uvítáme přiložení fotografie – v některých případech následně nevyžadujeme zaslání zboží zpět, které jen zbytečně navyšuje náklady za poštovné.

Zboží se vám nelíbí, ale nestihli jste zákonnou čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení od smlouvy? Napište nám, pokusíme se vám vyhovět i po delší době.

Pokud výše uvedených možností využít nechcete, můžete zboží samozřejmě vrátit standardním způsobem, uvedeným v obchodních podmínkách.

Plné znění obchodních podmínek.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.