failed to copy /mnt/clvr-extra-disk/www/esoteria.cz/public_html/wp-content/plugins/divicommerce//single-product.php to /mnt/clvr-extra-disk/www/esoteria.cz/public_html/wp-content/themes/esoteria-child/single-product.php...

Používání afirmací je jednou z nejefektivnějších cest k harmonizaci našich čaker. Naše myšlenky tvoří naši realitu a pravidelným praktikováním pozitivních afirmací vyrovnávajících čakry můžeme dosáhnout neuvěřitelných změn v našich životech.

Slovo čakra pochází ze sánskrtu a znamená točící se kolo. V souladu s jógovými tradicemi rozeznáváme sedm hlavních čaker, energetických center našeho těla. Každá z těchto čaker koresponduje s jednou barevnou frekvencí universa, která ovlivňuje naši fyzickou, emocionální a duchovní pohodu. Když jsou naše čakry dokonale naladěné na universální tok energie, každý aspekt našeho života se stává harmonickým a radostným. Vyzařujeme dokonalé zdraví a naše láska a vášeň k životu se obnovuje.

Při používání těchto afirmací se usaďte nebo položte na klidné a tiché místo a zaměřte svou pozornost do jednotlivých čaker. Při tichém pronášení nebo meditaci nad afirmací si představujte točící se kolo v barevné frekvenci té které čakry.

1. Kořenová čakra – tato čakra se nachází v oblasti spodního konce naší páteře a její korespondující barvou je červená. Tato čakra souvisí s našimi základními instinkty pro přežití, bezpečí a stabilitu.

Afirmace: “Jsem božskou bytostí světla, jsem naplněn/a klidem, ochraňován/a a v bezpečí.”

2. Sakrální čakra – tato čakra se nachází těsně pod naším pupíkem v oblasti podbřišku. Barvou této čakry je sytá tmavě oranžová, a souvisí s reprodukcí na fyzické úrovni, s kreativitou, radostí a vztahy ne emocionální úrovni a s energií a vášní na úrovni duchovní.

Afirmace: “Zářím, jsem krásná/krásný a silná/silný a uživám zdravého a vášní naplněného života.”

3. Čakra solárního plexu – tato čakra se nelézá nad pupíkem v oblasti žaludku. Proto právě čakra solárního plexu hraje důležitou roli v našem trávení. Její barva je jasně žlutá. Čakra souvisí s růstem a dotýká se otázek intelektu, osobní síly, sebekontroly a duchovního rozvoje.

Afirmace: “Mám pozitivní podporu a jsem úspěšná/ý ve všem, co dělám.”

4. Srdeční čakra – tato čakra se nachází ve středu našeho hrudníku a září jasně zelenou barvou. Tato čakra jedním z nejdůležitějších meditačních nástrojů k očištění duchovních nevyrovnaností. Hlavními vlastnostmi, které souvisejí s touto čakrou, jsou bezpodmínečná láska, soucit a vyrovnanost.

Afirmace: “Láska je odpovědí na vše v našem životě a já dávám a přijímám lásku snadno a bezpodmínečně.”

5. Krční čakra – tato čakr se nalézá ve středu našeho hrdla a vyzařuje světle modrou barvu. Krční čakra ovládá naši schopnost vyjádřit se a jasně sdělovat své názory a myšlenky. Souvisí též s pravdou, vyspělostí, nezávislostí a schopností věřit druhým.

Afirmace: “Mé myšlenky jsou pozitivní a vždy se vyjadřuji pravdivě a jasně.”

6. Čakra třetího oka – třetí oko se nachází ve středu našeho čela, mezi obočími. Vyzařuje sytě modrou barvu a pomáhá nám proniknout k našemu vnitřnímu vedení a božské vizi. Tato čakra souvisí s intuicí, uvolňováním potlačených emocí a dosažením seberealizace.

Afirmace: “Jsem napojen/a na božské vědomí univerza a vždy chápu pravý význam životních situací.”

7. Korunní čakra – tato čakra se nalézá na vrcholku hlavy a její korespondující barvou je fialová. Úlohou této čakry je probouzení vědomí a dosažení osvícení skrze integraci vlastního Já do moudrosti univerza.

Afirmace: “Jsem celistvá/ý a splývám v jedno s božskou energií.”

Čakrové afirmace vás mohou nečekaně posunout na vaší cestě duchovního uzdravení. Není nic efektivnějšího a více transformujícího, než použití síly vašich vlastních myšlenek k vytvoření pozitivních změn ve vašem těle, mysli a duši.