failed to copy /mnt/clvr-extra-disk/www/esoteria.cz/public_html/wp-content/plugins/divicommerce//single-product.php to /mnt/clvr-extra-disk/www/esoteria.cz/public_html/wp-content/themes/esoteria-child/single-product.php...

Vyberte si jeden ze tří obrázků a přečtěte si radu, kterou pro vás andělé na tento týden mají.

rady andělů (1)

Obrázky vybírejte intuitivně – ten, který se vám právě teď nejvíce líbí, je ten pravý.

Obrázek č. 1

rose-526543_640

Důvěřujte správnému načasování

Právě teď se děje změna, na kterou již delší dobu čekáte.

Přáli jste si ji, snili jste o ní, pracovali na tom, aby přišla a možná činili i další kroky, aby se dostavila co nejdříve. Možná začínáte být trochu frustrovaní z toho, že zatím nevidíte výsledky svého snažení.

Andělé vás prosí, abyste byli trpěliví. Vaši průvodci usilovně pracují na tom, aby se vaše přání projevilo co nejdříve.

Avšak stejně jako semínko potřebuje vaši péči a trpělivost, když vyrůstá ze země, i váš sen potřebuje ještě trochu péče a lásky, než vystrčí první lístky.

Obrázek č. 2

rose-115646_640

Očistěte svou minulost

My všichni máme občas tendence setrvávat v minulosti. Schováváním starých suvenýrů a památek, myšlenkami na krásné chvíle i staré křivdy, užíráním se tím, co jsme měli udělat jinak.

Andělé vás nabádají, abyste se na svůj vztah s minulostí zaměřili, to dobré si hýčkali a to špatné už dále nenechali negativně zasahovat do svého dnešního života.

Udělejte ve svém životě pořádek, a to jak fyzicky, tak ve své duši.

Ponechejte si věci, které máte rádi či které vám opravdu přinášejí hezké vzpomínky. Ostatním poděkujte, a pošlete je dál (pokud za to stojí), nebo je propusťte tak, že je vyhodíte. Zeptejte se sami sebe, zda byste si dané věci ponechali, pokud byste věděli, že budou brzy nahrazeny něčím, co vás bude opravdu těšit.

Stejně naložte i se svými špatnými vzpomínkami a výčitkami vedoucími do minulosti. Pokuste se odpustit všem zúčastněným, včetně vás samých.

Minulost minula. Vy sami, i všichni ostatní, jednali tak, jak v dané chvíli nejlépe uměli. Věnujte minulosti lásku, soucit a porozumění – a jděte dál.

Obrázek č. 3

rose-1321007_640

Dýchejte – a děkujte

Andělé vás žádají, abyste zpomalili.

Váží si toho, že jste v poslední době hodně pracovali, ať už na svých snech či na sobě samých. Teď vám ale doporučují na pár dní vypnout či zařadit nižší rychlost.

Vyjděte si na dlouhou procházku do přírody a zhluboka dýchejte. Zaměřte se na věci, po kterých toužíte a za kterými tak usilovně jdete. Poděkujte za výsledek, jako kdybyste ho již dosáhli. Dýchejte a pociťujte vděčnost.

Nesnažte se urputně hledat odpovědi, ale buďte otevřeni novým myšlenkám, nápadům a své intuici. Andělé by vám rádi seslali dobrou radu či vedení, které zkrátí vaši cestu – potřebují však, aby vaše mysl byla zklidněná a otevřená.


S láskou a přáním všeho dobrého

Lucie